Про нас

              Громадська організація «МІЙ ДІМ ДНІПРО»заснована в 2019 році.

Громадська організація «МІЙ ДІМ ДНІПРО» є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб.

              Найменування Організації:

повне – Громадська організація «МІЙ ДІМ ДНІПРО» 

скорочене – ГО «МДД» 

             Назва Організації іноземною (англійською) мовою:

повна – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION " MY HOME IS DNIPRO "

скорочена – NGO "MHD"

             Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

             Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. Громадська організація  «МІЙ ДІМ ДНІПРО»   діє в межах міста Дніпро та України.

Представники нашої громадської організації активно залучені до волонтерського напрямку по забезпеченню військових та цивільних мешканців усім необхідним, та залучені до інформаційної боротьби.