Projektowanie

pomoc obrońcom Ukrainy

Pomoc do szpitali

Pomoc dla migrantów

Pomoc dla domów dziecka

             Wolontariat w zakresie usług społecznych (wolontariat) to wolontariacka niekomercyjna działalność osób fizycznych – wolontariuszy, której celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym pomocy z zewnątrz oraz promująca samorealizację wolontariusza.                             Wolontariat opiera się na następujących podstawowych zasadach:

- wolontariat i dobroczynność;

- legalność;

- człowieczeństwo i godność;

- wspólne interesy i równość praw jej uczestników;

- odpowiedzialność;

- poufność.

Wolontariat prowadzony jest przez osoby fizyczne

– wolontariuszy, którzy mogą być członkami organizacji (stowarzyszeń) wolontariackich

– organizacji publicznych lub wyznaniowych, które działają zgodnie ze swoimi statutami (regulaminami).