Wolontariusze

        Wolontariat w zakresie usług społecznych (wolontariat) to wolontariacka niekomercyjna działalność osób fizycznych – wolontariuszy, której celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym pomocy z zewnątrz oraz promująca samorealizację wolontariusza. Wolontariat opiera się na następujących podstawowych zasadach:

- wolontariat i dobroczynność;

- legalność;

- człowieczeństwo i godność;

- wspólne interesy i równość praw jej uczestników; 

- odpowiedzialność;

- poufność.

        Wolontariat prowadzony jest przez osoby fizyczne

– wolontariuszy, którzy mogą być członkami organizacji (stowarzyszeń) wolontariackich

– organizacji publicznych lub wyznaniowych, które działają zgodnie ze swoimi statutami (regulaminami).

 

Dołącz do naszego zespołu!

Imja
Email
Krajina
Rada

nasz zespół